Home arrow Region of Shkodra arrow Komuna Kastrat Rrethi Malësi e Madhe
NJOFTIM
9959449949494949
                      Italian
Main Menu
Home
Region of Shkodra
President of R.C.
Regional Council
Administration
Strategy
Tourism
Environment
NGO
Notices
Other links
Gallery
RDP
Web GIS Albania
logo_wga
Investments in the Region
realized_investiments2
running_investiments2
Tourism
JA slide show
Komuna Kastrat Rrethi Malësi e Madhe PDF Print E-mail
No translation

Kryetari i komunës Gjovalin VESHTAJ

   Sipërfaqja e komunës është 128.70 km2.

Komuna ka në administrimin e saj  12 fshatra.

Ajo kufizohet si më poshtë :

 

 • Në Veri me komunën Kelmend.
 • Në Jug me komunën Qendër (Koplik).
 • Në Lindje me komunën Shkrel.
 • Në Perëndim me kufirin me Malin e Zi.

Popullsia e kësaj komune është 12184 banorë.

Ka një numër prej 3031 familjesh.

Toka klasifikohet:

 

Struktura e tokës

Njësia

Gjithsej

Tokë bujqësore (arë)  

ha

4236

Truall e improduktive                           

ha

309

Livadh  + pyje +kullota

ha

8325

Totali

ha

12870

 

 

 Blegtoria ka këtë strukturë:

        

 • Gjedhë 2453 krerë.
 • Të imta 6463 krerë.
 • Derra 1093 krerë.
 • Njëthundrakë 445 krerë.
 • Shpendë 13000 krerë.

 

Në infrastrukturën urbane:

 

 • Rrugë

 

Lloji i rrugëve

Njësia

Gjithsej

Asfalt

Kalldrëm

Pashtruar

Të brendshme

km

89

4

0

85

Rurale

km

49

10

10

29

 

 • Ujësjellës

 

 

Gjithsej

Jashtë funksionit

Ekzistues

1

1

 

Në fushën e telekomunikacionit:

 

 • Numri i shërbimeve postare është 1.
 • Numri i shërbimeve telefonike është 1.

Në sektorin e turizmit:

 • Ka zonë turistike me këto karakteristika:
 • Sipërfaqja e kësaj zone është 134 ha.
 • Ajo kufizohet :

 

 

Zona I

Zona II

Zona III

Në Veri

Fshati Hot

Komuna Kelmend

Komuna Kelmend

Në Jug

Fshati Flakë

Fshati Stare

Razëm e Bratosh

Në Lindje

Fshat Pjetërshan

Bjeshkët

Mali Drugomirë

Në Perëndim

Liqeni i Shkodrës

Kufiri me Malin.e Zi

Fshati Rapsh

 

 • Për këto zona nuk ka projekte.

 

 

Biznesi privat:

 

 • Njësi tregtare 78.
 • Njësi prodhuese 3.

Për punësimin:

 

 • Të punësuar gjithsej 310 persona.

 

 • Sektori privat 80 persona.
 • Sektori shtetëror 230 persona.
 • Ndihmë sociale 310 familje.

 

 

Sektori arsimor paraqitet si më poshtë:

 

 

Gjithsej

Çerdhe

0

Kopshte

9

Shkolla fillore

7

Shkolla 9-vjeçare

7

Shkolla të mesme

1

 

   Sektori shëndetësor:

 

 

Gjithsej

Qendra shëndetësore

12

Spitale

1

 

Shërbimet juridike:

 

 • Noteri nuk ka.
 • Avokati nuk ka.

Për marrëdhëniet me komuna e bashki jashtë vendit mund të thuhet:

 

 • Nuk ka marrëdhënie.

 

Përparësitë e zonës:

 

 • Stacioni hekurudhor ndërkombëtar.
 • Pika e kalimit doganor.
 • Zhvillimi i turizmi malor.

 

Nevojat kryesore:

 

 • Sistemimi i infrastrukturës rrugore dhe shtrime rrugësh.
 • Ndërtim të ujësjellësve të rinj dhe riparimin e atyre ekzistues që janë jashtë funksionit.
 • Ndërtim dhe rikonstruksion të shkollave dhe qendrave shëndetësore.
 • Nxitje të investimeve.

 

      Komuna Kastrat ( Popullsia sipas fshatrave )

         

                                                        Banorë                   Nr. familje

 • Pjetroshan 1216 279
 • Gradec 738 175
 • Aliaj 1033 241
 • Jeran 661 157
 • Ivanaj 789 180
 • Vukpalaj 768 191
 • Hot 1473 349
 • Rrapshe 813 226
 • Kastrat 682 201
 • Bratosh 530 165
 • Goraj 693 209
 • Permal 442 113
 • Qyteti Bajzë 2346 545

 

                           Total                  12184                          3031