แอลเบเนียประเทศวัฒนธรรมแบบมุสลิม

แอลเบเนีย เป็นประเทศทางตอนใต้ของยุโรปตั้งอยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทรบอลข่านบนช่องแคบ Otranto ทางเข้าด้านใต้ของ Adriatic Sea โดยมีเมืองหลวงคือเมืองติรานา ชาวอัลเบเนียเรียกตัวเองว่า shqiptarë ซึ่งมีความหมายว่า “บุตรแห่งอินทรี” พวกเชื่อว่าสืบเชื้อสายตัวเองมาจากชนเผ่าเก่าแก่อย่าง Illyrians ที่อาศัยอยู่ในยุโรปกลางและอพยพไปทางใต้สู่ดินแดนแอลเบเนียในตอนต้นของยุคสำริดประมาณ 2000 ก่อนคริสตศักราช

พวกเขาอยู่กระจัดกระจายกันออกไปเป็นหลายกลุ่ม ต้องผ่านอุปสรรคมากมายในประวัตศาสตร์ แถมต้องต่อสู้กับภูมิประเทศที่ยากต่อการดำรงชีวิต ทำให้มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สืบต่อกันมามากมาย เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งอยู่ติดกับทะเล Adriatic และ Ionian แอลเบเนีย จึงกายเป็นทางผ่านของเหล่าประเทศมหาอำนาจทางการทหาร ที่ต้องการแย่งชิงแผ่นดิน ในศตวรรษที่ 2 คริสตศักราช ชาวอิลลีเรียนถูกเข้าปกครองโดยจักรวรรดิโรมัน และจากปลายศตวรรษที่ 4 พวกเขาก็ถูกปกครองโดยจักรวรรดิไบแซนไทน์

Muslim-culture-photo

หลังจากหลายศตวรรษแห่งการรุกรานของ Visigoths, Huns, Bulgars และ Slavs ชาวอัลเบเนียพิชิตอีกครั้งโดยจักรวรรดิออตโตมันในศตวรรษที่ 15 ออตโตมันปกครองโดยการตัดขาดแอลเบเนียนจากอาณานิคมตะวันตกกว่าสี่ศตวรรษ แต่ในปลายศตวรรษที่ 19 ประเทศเริ่มที่สร้างตัวขึ้นมาได้ และพยายามเอาตัวออกมาจากอิทธิพลของชาวเติร์ก ด้วยได้รับแรงสนับสนุนอย่างลับ ๆ จากทางตะวันตก

ในที่สุดอัลเบเนียสามารถประกาศอิสระภาพได้สำหรับในปี ค.ศ.1912 แต่ปีต่อมาก็ถูกแบ่งเขตแดนโดยมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของยุโรป ออสเตรีย ฮังการี อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และรัสเซีย โดยให้มีพื้นที่ปกครองกว่าครึ่งหนึ่งพร้อมกับปกครองเป็นระบอบกษัตริย์ แอลเบเนียเป็นผลพวงของความรุนแรงของสงครามโลกครั้งที่สอง ในฐานะรัฐคอมมิวนิสต์ที่ปกป้องอำนาจอธิปไตยอย่างดุเดือด แต่ด้วยการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์บนโลก ที่เริ่มในพังทลายลงอย่างต่อเนื่องในปี ค.ศ.1989 ทำให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยขึ้นในอัลเบเนียอีกครั้ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเจริญรอยตามประเทศฝั่งตะวันตก

แอลเบเนียถูกล้อมรอบด้วยมอนเตเนโกรทางตะวันตกเฉียงเหนือ และติดโคโซโวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทางทิศตะวันออกคือมาซิโดเนีย ทางตะวันออกเฉียงใต้คือกรีซ และทะเล Adriatic และ Ionian อยู่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ แอลเบเนียเป็นประเทศเพื่อนบ้านของอิตาลีอยู่ห่างจากทะเล Adriatic ประมาณ 50 ไมล์ (80 กม.) มีความยาวประมาณ 210 ไมล์ (340 กม.) และมีความกว้างประมาณ 95 ไมล์ (150 กม.) แอลเบเนียมีภูมิประเทศเป็นภูเขา สามในสี่ของอาณาเขตประกอบด้วยภูเขาและเนินเขาที่มีระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 650 ฟุต (200 เมตร) เป็นป่าหนาแน่นและมีประชากรเบาบาง จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนรักธรรมชาติอย่างมาก